2021-11-03Vattenavstängningen kommer att pågå mellan onsdagen 10/11 - fredagen 12/11


Risfickorna och containrar stängs vecka 48