!VIKTIGT MEDDELANDE!


Landskrona stad och styrelsen blev kontaktade av medlemmar från E och F i veckan med anledning av att det stod och rann vatten i deras kranar. Detta trots att det kommunala vattnet stängts av. Vattnet hade runnit sedan början av förra veckan.


Efter undersökning hos berörda medlemmar kontrollerades det inkommande vattnet till kvarteret och det konstaterades att detta verkligen var avstängt.


NSVA och Landskrona stad kontaktade idag styrelsen och menade att anledning bakom detta är att någon medlem kopplat på eget vintervatten vilket är förbjudet enligt arrendeavtalet. Detta kan vid felaktig inkoppling medföra att vattnet pumpas ut till övriga kolonilotter.


NSVA meddelade att det kan finnas en fara med detta då de inte kan säkerställa vattenkvalitén då de inte vet var vattnet kommer ifrån. Dessutom finns det en stor risk att kolonilotternas ledningar kan frysa sönder om vatten blir kvar i ledningarna. Detta hade inneburit en stor kostnad för medlemmarna.


Under eftermiddagen var Landskrona stads koloniförvaltare ute på kolonilotterna för att hitta orsaken. Efter ett tag anslöt styrelsemedlemmar honom och hjälpte till i sökandet. Målet var att hitta källan till vattnet för att undvika frostskador i medlemmars kolonilotter.


Vi kan nu meddela att källan till vattnet har hittats och stoppats och alla kan öppna sina kranar igen. NSVA och Landskrona stad har meddelat att de i samband med nästa vattenöppning kommer att kräva en inspektion för att kontrollera om det finns otillåtna vattenanslutningar. Risk kan finnas att vattnet inte sätts igång om något sådant hittas eller om de inte får tillträde till alla stugor. Styrelsen kommer att få mer information kring detta därefter informeras berörda.


Vi vill att medlemmar i högra E och vänstra F kollar era stugor omgående.


Beklagar det inträffade och hoppas att inga skador har uppstått.


Mvh

Styrelsen Kopparhögarnas koloniförening.

Kära kolonister och vänner.


Det börjar bli hög tid att förbereda sig inför nästa årsmöte och lämna in de motioner som ni önskar att årsmötet behandlar.


Jag bifogar en länk till Koloniträdgårdförbundet där de förklarar hur ni på bästa sätt formulerar och skriver era motioner.


Så ni som känner för att motionera, men känner er lite osäkra så rekommenderar jag att ni följer länken.:

https://kolonitradgardsforbundet.se/att-skriva-motioner.../Mvh


Mattias Lind

Vice sekreterare

Risfickorna


Jag vill här med bekräfta att risfickorna på området kommer att vara öppna även efter säsongsavslutningen.


Detta då många av er ännu inte är klara med ”städningen” av era kolonier samt att många träd och buskar mår bäst av att bli beskurna under vinter eller tidig vår, så anser vi i styrelsen att risfickorna kan vara öppna.


Dock så kommer ingen tömning av risfickorna att äga rum förrän nästa års säsongsstart.


Där av så ber jag er som kommer att nyttja risfickorna under denna period att sköta det snyggt och ordningssamt. När risfickorna är fulla så kastar ni inget utanför risfickorna.


Stort tack på förhand


Mvh

Mattias Lind
Vice sekreterare.

Hämtning av containrarna

2023-11-20 hämtar LRS containrarna på området. Vänligen släng era hushållssopor innan den 20 november, tack.

Kära kolonister och vänner


Vi närmar oss slutet på denna underbara säsong.      Jag vill passa på att påminna er alla om att vattnet stängs den 16 november.                    


Det finns några rutiner jag vill lyfta kring vattenavstängningen för att undvika skador på vattenrör och ledningar m.m.


Till att börja med är det viktigt att ni låter samtliga kranar och ventiler stå öppna över vintern, även huvudkranen. Om kranar och ventiler är stängda finns risk att det finns vatten kvar i systemet som kommer att frysa sönder rören i vinter. Ni kan stänga och öppna huvudkranen, bara för att kontrollera att den inte har rostat fast.


Har ni möjlighet att med hjälp av tryckluft ”blåsa ur” rören är det ännu bättre. Glöm inte att dra ur kontakten  till varmvattenberedaren.


Har ni frågor kring vattenavstängningen, eller andra frågor, är ni välkomna att ta kontakt med oss i styrelsen under kontorstid, varje söndag kl 13-15 under säsong eller maila på info@kopparhogarna.seMattias Lind

Vice sekreterare

2023-10-02

Kära kolonister och vänner.


Igår kväll hade vi i styrelsen möte med Koloniträdgårdsförbundets representanter. Ett mycket trevligt och givande möte för oss alla. Vi samtalade om allehanda ämnen som rör oss som koloniägare men även som styrelse.  


Vi passade även på att börja fylla i vår ansökan och ska under den kommande veckan komplettera den  med några andra essentiella uppgifter. 


Det känns bra att vi har fått bollen i rullning nu och att vi snart kan stå starka med detta rikstäckande förbund i ryggen. En trygghet för oss alla och en möjlighet att utvecklas, dels som styrelse men även som förening. 


Jag ska passa på att påminna er om att detta medlemskap börjar gälla från och med 1:a januari 2024 med den ringa kostnaden om 355 kr/år och koloni.


Har ni frågor gällande detta medlemskap är ni varmt välkomna att maila oss i styrelsen på : info@kopparhogarna.se eller komma in på kontoret under kontorstid som är varje söndag 13-15 under säsong.


Mattias Lind

Vice sekreterare


2023-09-03

Mötesprotokoll från halvårsmöte

2023-09-03

Mötesprotokoll från Extra årsmötet

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 

SÖNDAG 3 SEPTEMBER KLOCKAN 14:00 

FÖRENINGSSTUGAN


På dagordningen: 

Medlemskap i koloniträdgårdsförbundet 

Fördelning av miljöstationer i området


§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande 

§ 3 Val av protokollförare 

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 5 Fråga om kallelse skett enligt stadgar 

§ 6 Fastställande av dagordning 

§ 7 Medlemskap i koloniträdgårdsförbundet

§ 8 Fördelning av miljöstationer i området 

§ 9 Fastställande av avgifter 

§ 10 Mötets avslutande 
KALLELSE TILL HALVÅRSMÖTE 

SÖNDAG 3 SEPTEMBER KLOCKAN 13:00

FÖRENINGSSTUGAN 


§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande 

§ 3 Val av protokollförare

§ 4 Val av två justerare  

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Flaggning 

§ 7 Ordningsregler 

§ 8 Övriga frågor 

§ 9 Mötets avslutande 
GÄLLANDE HÄCKHÖJDER


Styrelsen har varit i kontakt med Landskrona stad angående häckhöjder. Den generella regeln för korsningar är att häckar och staket inte får lov att vara högre än 80 cm på grund av säkerhetskäl. Vissa kolonister har blivit anmälda och därför har staden utrett detta.

Just nu ligger vi inte i ett detaljplanerat område (ej tätbebyggt område) vilket innebär att våra regler (120 cm) gäller.

I framtiden kan området komma att klassas som ett tätbebyggt område men det får vi se längre fram, om fler bostäder växer fram i närheten

Vi i styrelsen kommer att sätta upp ny tydlig information på anslagstavlorna. Ni är varmt välkomna att fråga oss i styrelsen kring råd för beskärning av häckar, träd och buskar.

När det är lämpligt och hur man beskär bäst m.m.

Vi vet även att vissa häckar och buskar kan komma att ta skada av kraftig beskärning. Kontakta oss om ni känner er oroliga över beskärningen så kollar vi tillsammans. Alltså:

I KORSNINGAR = 120 CM

UT MOT GRUSGÅNGEN = 150 CM

MELLAN GRANNAR = 180 CM eller enligt överenskommelse med staden


Maja Andersson

Ordförande

2023-06-30

Medlemsinformation Juni månad

FIXARDAG LÖRDAG 13/5 KLOCKAN 10:00-14:00


Årets fixardag är här, dagen då medlemmarna har möjlighet att vara med och hjälpa till med olika arbetsuppgifter i området och få tillbaka sin "fixaravgift" som vi betalar i föreningsavgiften.

Ni anmäler er genom att skriva upp ert namn och stugnummer bredvid anslagstavlan utanför föreningsstugan. Välj den station som ni tror kommer att passa er bäst. Anmälan sker senast 11/5!

Vi avslutar med att grilla tillsammans. Hoppas att vi ses! :)


2023-04-15

Viktig information för medlemmar i gång ABC & U-V
2022-10-13 

Medlemsinformation Oktober Månad 2022-09-27

Nu börjar säsongen närma sig sitt slut. Vattnet stängs av vecka 45, torsdag och fredagen 10-11 november. Containrarna tas hem veckan efter så ni hinner städa ur kylskåpen. Mer information om vattenstängningen kommer längre fram. 

Halvårsmötesprotokoll 20222022-08-07

Kallelse till årets halvårsmöte, välkomna!

2022-07-06

Medlemsinformation Augusti


2022-07-06 

Medlemsinformation Juli 


2022-04-31 

Nu har vi börjat ha öppet på kontoret varje 

söndag mellan 13:00-15:00 under säsongen2022-04-31

Schema för harvning av gångarna, glöm inte att 

flytta era bilar.