Allmän information

För kopparhögarna koloniförening

FIXARDAG 30/6 

KL 11.00-13.00

vid föreningsstugan


Uppgifter som skall utföras under fixardagen:

  • Beskära trädet bakom föreningsstugan
  • Rensa rabatter runt om föreningsstugan
  • Plantera sommarblommor
  • Harva gårdsplanen
  • Binda upp klätterväxter
  • Tvätta trädgårdsplattorna
  • tvätta bänkarna


Vi delar upp oss i grupper och njuter av en dag tillsammans. När vi är klara njuter vi av grillad korv med bröd. 

Ingen föranmälan krävs, alla är välkomna.


Mvh

Styrelsen

kopparhögarnas koloniområde

Avgifter 2024

Föreningsavgift och arrendeavgift

Årsavgiften har tidigare betalats till Landskrona stad och bestått av en arrendeavgift till Landskrona stad och en föreningsavgift till koloniföreningen. Landskrona stad har därefter betalat ut föreningsavgiften till koloniföreningen.


Arrendeavgiften avser i stora drag hyra för kolonilotten, grönyteskötsel i området och underhåll av vägar och vattenledningar.


Föreningsavgiften avser föreningens administration, drift och underhåll av föreningens anläggningar, sophämtning, vatten, hämtning av trädgårdsavfall m.m.


Från och med 2024 skall Landskronas koloniföreningar själva fakturera sina medlemmar för föreningsavgiften. Detta innebär alltså att Landskrona stad skickar en faktura som skall betalas till dem och föreningen skickar en faktura som skall betalas till föreningen.


Föreningsavgiften för 2024 är 3800 kronor och kan numera betalas vid två tillfällen. Ni betalar 1900 kronor i april och 1900 kronor i oktober.


Ni kommer att få två fakturor skickade till er direkt. Ni kan välja att betala båda nu eller vänta till oktober med att betala den senare fakturan.'


Ni som är anslutna till Kivra kommer att få faktura där. Om ni inte fått era fakturor i slutet av nästa vecka måste ni kontakta oss. Detta gör ni genom att maila till ekonomi@kopparhogarna.se.


Det går självklart även bra att komma till oss på kontorstiden då hela styrelsen är på plats. Ni hittar våra öppettider under fliken "kontakt".


Om ni har frågor så bara hör av er!

FIXARDAG 28/4

KL 12-15


Nu är det dags att starta upp säsongen. Vi har lite som måste "fixas till" på området. 


Söndagen den 28 april tar vi årets första fixardag


Vi samlas vid föreningsstugan och vi utgår därifrån sen.


Ni anmäler ert intresse via mail:

info@kopparhogarna.se


En ersättning om 200 kr/person till de som deltar aktivt under fixardagen

KALLELSE TILL

EXTRA ÅRSMÖTE.


DATUM: 2024-05-12

PLATS: Föreningsstugan, kopparhögarnas koloniområde

TID: KL 14.00


DAGORDNING:


§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av protokollförare

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 5 Fråga om kallelse skett enligt stadgar

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Genomgång av ordningsregler

§ 8 Ändringar av ordningsregler

§ 9 Mötet avslutas.VATTENÖPPNING.

Lördag den 20 april

Nu är det äntligen dags för vattenöppning.

Alla som kan bör närvara under lördagen, för att kolla sina stugor när vattnet kommer igång.


Vi börjar öppning kl 10.00 lördagen den 20/4

Det är absolut nödvändigt att ni stänger samtliga kranar inklusive huvudkranen innan vattnet kommer igång. 


Styrelsen kommer att närvara ute på området under lördagen, vid ev. problem kontakta styrelsen.

VATTENÖPPNING VECKA 16

18-19 APRIL

Under vår/vintern så överklagade styrelsen NSVA beslut om att senare lägga  vattenöppningen till koloniområdena i Landskorna. Detta fick inget gehör utan NSVA beslut kvar står.

Ni kan läsa om motiveringen till avslaget i dokumentet här till vänster.


Vatten öppningen är bestämt till vecka 16, torsdag den 18 och fredag den 19 april

INFORMATION ANG. PARKERINGSPLATSER

2024-03-13

Här kommer information de medlemmar som har sin parkeringsplats längs med Kopparhögasvägen.

Det vill säga, ni som har utfart från er parkering ut mot stora vägen. 

Landskrona stad har kommit med nya direktiv till dessa medlemmar. Dessa nya regler kommer att börja gälla under augustimånad i år. 


Mer information finner ni i dokumentet här till vänster.


Styrelsen 

Kopparhögarnas koloniförening.

KALLELSE TILL

ÅRSMÖTE.


DATUM: 2024-02-18

PLATS: FOLKETS HUS,

STORA SALEN.

TID: KL 14.00


Motionerna finner ni under rubriken

"Motioner" här nedan, klicka på respektive

motion för att öppna dem.

Dagordningen finner ni här nedan också.

Klicka på "dagordning" för att öppna dokumentet.


Övriga handlingar kan hämtas ut på kontoret


söndagen den 4/2 kl. 12.00-13.00.


Samtliga handlingar kommer att delas ut


under mötet. Insläpp från kl. 13:00.

           !VIKTIGT MEDDELANDE!
Landskrona stad och styrelsen blev kontaktade av medlemmar från E och F i veckan med anledning av att det stod och rann vatten i deras kranar. Detta trots att det kommunala vattnet stängts av. Vattnet hade runnit sedan början av förra veckan.


Efter undersökning hos berörda medlemmar kontrollerades det inkommande vattnet till kvarteret och det konstaterades att detta verkligen var avstängt.


NSVA och Landskrona stad kontaktade idag styrelsen och menade att anledning bakom detta är att någon medlem kopplat på eget vintervatten vilket är förbjudet enligt arrendeavtalet. Detta kan vid felaktig inkoppling medföra att vattnet pumpas ut till övriga kolonilotter.


NSVA meddelade att det kan finnas en fara med detta då de inte kan säkerställa vattenkvalitén då de inte vet var vattnet kommer ifrån. Dessutom finns det en stor risk att kolonilotternas ledningar kan frysa sönder om vatten blir kvar i ledningarna. Detta hade inneburit en stor kostnad för medlemmarna.


Under eftermiddagen var Landskrona stads koloniförvaltare ute på kolonilotterna för att hitta orsaken. Efter ett tag anslöt styrelsemedlemmar honom och hjälpte till i sökandet. Målet var att hitta källan till vattnet för att undvika frostskador i medlemmars kolonilotter.


Vi kan nu meddela att källan till vattnet har hittats och stoppats och alla kan öppna sina kranar igen. NSVA och Landskrona stad har meddelat att de i samband med nästa vattenöppning kommer att kräva en inspektion för att kontrollera om det finns otillåtna vattenanslutningar. Risk kan finnas att vattnet inte sätts igång om något sådant hittas eller om de inte får tillträde till alla stugor. Styrelsen kommer att få mer information kring detta därefter informeras berörda.


Vi vill att medlemmar i högra E och vänstra F kollar era stugor omgående.


Beklagar det inträffade och hoppas att inga skador har uppstått.


Mvh

Styrelsen Kopparhögarnas koloniförening.

Kära kolonister och vänner.Det börjar bli hög tid att förbereda sig inför nästa årsmöte och lämna in de motioner som ni önskar att årsmötet behandlar.


Jag bifogar en länk till Koloniträdgårdförbundet där de förklarar hur ni på bästa sätt formulerar och skriver era motioner.


Så ni som känner för att motionera, men känner er lite osäkra så rekommenderar jag att ni följer länken.:

https://kolonitradgardsforbundet.se/att-skriva-motioner.../Mvh


Mattias Lind

Vice sekreterare

                    Risfickorna
Jag vill här med bekräfta att risfickorna på området kommer att vara öppna även efter säsongsavslutningen.


Detta då många av er ännu inte är klara med ”städningen” av era kolonier samt att många träd och buskar mår bäst av att bli beskurna under vinter eller tidig vår, så anser vi i styrelsen att risfickorna kan vara öppna.


Dock så kommer ingen tömning av risfickorna att äga rum förrän nästa års säsongsstart.


Där av så ber jag er som kommer att nyttja risfickorna under denna period att sköta det snyggt och ordningssamt. När risfickorna är fulla så kastar ni inget utanför risfickorna.


Stort tack på förhand


Mvh

Mattias Lind
Vice sekreterare.

Hämtning av containrarna

2023-11-20 hämtar LRS containrarna på området. Vänligen släng era hushållssopor innan den 20 november, tack.

Kära kolonister och vänner


Vi närmar oss slutet på denna underbara säsong.      Jag vill passa på att påminna er alla om att vattnet stängs den 16 november.                    


Det finns några rutiner jag vill lyfta kring vattenavstängningen för att undvika skador på vattenrör och ledningar m.m.


Till att börja med är det viktigt att ni låter samtliga kranar och ventiler stå öppna över vintern, även huvudkranen. Om kranar och ventiler är stängda finns risk att det finns vatten kvar i systemet som kommer att frysa sönder rören i vinter. Ni kan stänga och öppna huvudkranen, bara för att kontrollera att den inte har rostat fast.


Har ni möjlighet att med hjälp av tryckluft ”blåsa ur” rören är det ännu bättre. Glöm inte att dra ur kontakten  till varmvattenberedaren.


Har ni frågor kring vattenavstängningen, eller andra frågor, är ni välkomna att ta kontakt med oss i styrelsen under kontorstid, varje söndag kl 13-15 under säsong eller maila på info@kopparhogarna.seMattias Lind

Vice sekreterare

                   2023-10-02

               Kära kolonister och vänner.Igår kväll hade vi i styrelsen möte med Koloniträdgårdsförbundets representanter. Ett mycket trevligt och givande möte för oss alla. Vi samtalade om allehanda ämnen som rör oss som koloniägare men även som styrelse.  


Vi passade även på att börja fylla i vår ansökan och ska under den kommande veckan komplettera den  med några andra essentiella uppgifter. 


Det känns bra att vi har fått bollen i rullning nu och att vi snart kan stå starka med detta rikstäckande förbund i ryggen. En trygghet för oss alla och en möjlighet att utvecklas, dels som styrelse men även som förening. 


Jag ska passa på att påminna er om att detta medlemskap börjar gälla från och med 1:a januari 2024 med den ringa kostnaden om 355 kr/år och koloni.


Har ni frågor gällande detta medlemskap är ni varmt välkomna att maila oss i styrelsen på : info@kopparhogarna.se eller komma in på kontoret under kontorstid som är varje söndag 13-15 under säsong.


Mattias Lind

Vice sekreterare

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 

SÖNDAG 3 SEPTEMBER KLOCKAN 14:00 

FÖRENINGSSTUGAN


På dagordningen: 

Medlemskap i koloniträdgårdsförbundet 

Fördelning av miljöstationer i området


§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande 

§ 3 Val av protokollförare 

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 5 Fråga om kallelse skett enligt stadgar 

§ 6 Fastställande av dagordning 

§ 7 Medlemskap i koloniträdgårdsförbundet

§ 8 Fördelning av miljöstationer i området 

§ 9 Fastställande av avgifter 

§ 10 Mötets avslutande 
KALLELSE TILL HALVÅRSMÖTE 

SÖNDAG 3 SEPTEMBER KLOCKAN 13:00

FÖRENINGSSTUGAN 


§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande 

§ 3 Val av protokollförare

§ 4 Val av två justerare  

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Flaggning 

§ 7 Ordningsregler 

§ 8 Övriga frågor 

§ 9 Mötets avslutande 
GÄLLANDE HÄCKHÖJDER


Styrelsen har varit i kontakt med Landskrona stad angående häckhöjder. Den generella regeln för korsningar är att häckar och staket inte får lov att vara högre än 80 cm på grund av säkerhetskäl. Vissa kolonister har blivit anmälda och därför har staden utrett detta.

Just nu ligger vi inte i ett detaljplanerat område (ej tätbebyggt område) vilket innebär att våra regler (120 cm) gäller.

I framtiden kan området komma att klassas som ett tätbebyggt område men det får vi se längre fram, om fler bostäder växer fram i närheten

Vi i styrelsen kommer att sätta upp ny tydlig information på anslagstavlorna. Ni är varmt välkomna att fråga oss i styrelsen kring råd för beskärning av häckar, träd och buskar.

När det är lämpligt och hur man beskär bäst m.m.

Vi vet även att vissa häckar och buskar kan komma att ta skada av kraftig beskärning. Kontakta oss om ni känner er oroliga över beskärningen så kollar vi tillsammans. Alltså:

I KORSNINGAR = 120 CM

UT MOT GRUSGÅNGEN = 150 CM

MELLAN GRANNAR = 180 CM eller enligt överenskommelse med staden


Maja Andersson

Ordförande

2023-06-30

Medlemsinformation Juni månad

FIXARDAG LÖRDAG 13/5 KLOCKAN 10:00-14:00


Årets fixardag är här, dagen då medlemmarna har möjlighet att vara med och hjälpa till med olika arbetsuppgifter i området och få tillbaka sin "fixaravgift" som vi betalar i föreningsavgiften.

Ni anmäler er genom att skriva upp ert namn och stugnummer bredvid anslagstavlan utanför föreningsstugan. Välj den station som ni tror kommer att passa er bäst. Anmälan sker senast 11/5!

Vi avslutar med att grilla tillsammans. Hoppas att vi ses! :)